ABeeC

Witaj w ABeeC!

Czy warto wybrać nasze przedszkole?

My, jako założyciele przedszkola, oczywiście odpowiemy – „tak”. Jesteśmy bowiem przekonani, że to co mamy do zaoferowania jest warte poświęcenia uwagi rodziców naszych potencjalnych wychowanków.

Nasze Przedszkole będzie przede wszystkim placówką o profilu artystycznym, w której szczególny nacisk położony zostanie na zajęcia związane ze sztuką. Mamy pewność, że poza realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego nasza oferta aktywnej realizacji szeregu zajęć o charakterze artystycznym (muzyka, plastyka, teatr) stworzy możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci.

Placówka posiada własną kuchnię oraz stołówkę, w której dzieci spożywają posiłki.

photodune-7522063-cute-children-study-at-daycare-s-600x600
Group of cute little prescool kids drawing with colorful pencils
Portrait of cute little girl writing on board in kindergarten
Cute little children drawing and studying at daycare

Założenia programowe

Pomysł na artystyczny kierunek pracy z dziećmi wziął się z potrzeby podążania za tempem rozwoju i potrzebami każdego dziecka. Główna formą działalności dzieci będzie praca w zespołach co ma ogromne znaczenie dla ich przyszłego życia społecznego.

Taniec to forma, która bawi wszystkie dzieci, a polecana jest szczególnie tym, które mają różne zahamowania i są zablokowane na kontakty z otoczeniem. Także dzieci nadpobudliwe będą mogły w sposób bezpieczny i przyjemny rozładować nadmiar energii. Dzieci będą uczestniczyły w takich formach zajęciowych jak:

 • zabawy taneczne i improwizacje ruchowe,
 • ćwiczenia i zabawy z zakresu techniki ruchu,
 • elementy tańca klasycznego,
 • taniec ludowy,
 • taniec nowoczesny,

w czasie których będą uczyły się kroków podstawowych

 • tańców polskich (np., krakowiak, polka, polonez, a także tańców regionalnych),
 • tańców międzynarodowych (walc, cha-cha).

Teatr i techniki parateatralne, w których dzieci będą miały okazję uczestniczyć:
drama, pantomima, teatrzyk cieni, kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe
zaspakajają potrzeby psychiczne dzieci i odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu ich osobowości.

Zastosowanie takich form jak wprowadzanie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach zakończonych występem przed publicznością, wycieczki do teatru – gdzie dzieci będą uczestniczyły w profesjonalnych widowiskach teatralnych o zróżnicowanym charakterze (teatr objazdowy, stacjonarny, lalkowy itp.), z pewnością pomoże dzieciom w:

 • rozbudzaniu pewności siebie,
 • przełamywaniu nieśmiałości,
 • nabywaniu motywacji do podejmowania dodatkowych działań,
 • zdobyciu umiejętności zgodnej współpracy w grupie.

Dzieci będą bardziej otwarte, radosne, odporne na niepowodzenia.

Plastyka w przedszkolu pełni szczególną rolę. Poza funkcją zabawową pełni funkcję poznawczą i wychowawczą obejmującą całą osobowość dziecka.

Ciekawie zorganizowane działania plastyczne, przy wykorzystaniu szerokiej gamy technik plastycznych, różnorodnych środków, form i metod pracy pobudzą dziecko do myślenia, ale przede wszystkim do działania.

Osiągnięcia swoich wychowanków przedszkole prezentować będzie nie tylko na terenie placówki dla jej społeczności, (rodziców, rodzeństwa, dziadków), ale także aktywnie dla społeczności lokalnej.

Realizacja metody wczesnej nauki czytania

Do prowadzenia w naszym przedszkolu edukacji uwzględniającej metodę wczesnej nauki czytania skłoniły nas niepokojące sygnały stale wzrastającej liczby dzieci przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia). Mając świadomość tego faktu pragniemy wyposażyć naszych przyszłych wychowanków w taki bagaż umiejętności, który w bezpieczny sposób pomoże im przekroczyć próg szkolny.

Porównując jak dzieci rozwijały się kiedyś, a jak dzisiaj, to nie ulega wątpliwości, że dawniej wiele rzeczy dzieci zaczynały robić później. Dziś mnogość spraw toczy się szybciej. Także – nauka czytania. Wynika to bezpośrednio z daleko posuniętego rozwoju technologii, z większego i szybszego dostępu do informacji, ale też z faktu, iż dzisiaj samym rodzicom bardziej zależy na wszechstronnym rozwoju dziecka.

Metoda wczesnej nauki czytania uczy dziecko czytać szybko i ze zrozumieniem już od najmłodszych lat. Taka – naturalna nauka czytania polega na dokonywaniu wielu obserwacji, dzięki którym dziecko samo odszyfruje kod liter. Tego typu ćwiczenia mają znaczący wpływ na rozwój myślenia operacyjnego, kreatywność, pamięć fotograficzną i wyobraźnię. Poprzez wprowadzenie metody wczesnej nauki czytania można zapobiegać przyszłym problemom w nauce szkolnej. Metoda ta pozwala na przeprowadzanie autentycznej pracy indywidualnej z wychowankiem co w efekcie zwiększa szansę na stałe osiąganie przez dziecko sukcesów. Decydującym uzasadnieniem naszego wyboru niech będą słowa p. Ireny Chrzanowskiej „Dzieci są w taki sposób przygotowane do ostrego drylu szkolnego, że pierwsze emocje związane z poznawaniem czytania mają już za sobą”.

Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i mając na względzie otaczającą nas rzeczywistość oraz fakt, iż języki obce towarzyszą nam praktycznie na co dzień w naszym Przedszkolu prowadzona będzie regularna nauka języka angielskiego. Dzieci będą osłuchiwały się z językiem podczas codziennych sytuacji zabawowo – zadaniowych, co nie będzie zaburzało ich naturalnego rozwoju umysłowego.

Kształcenie wszystkich w/w umiejętności odbywać się będzie w formie zabawy, co sprawi, że dzieci chętnie będą w nich uczestniczyć bo zabawa jest podstawową formą działalności dzieci.

Nasz PROGRAM i czas jego realizacji ma charakter otwarty i długookresowy bowiem stan liczebny naszych podopiecznych, ich wiek oraz czas adaptacji do nowych warunków w chwili uruchamiania placówki jest nam nieznany. Wobec powyższego mamy świadomość konieczności dostosowywania naszego programu i jego założeń do wieku dzieci. W miarę osiągania przez nie nowych umiejętności i doświadczeń będziemy wzbogacać naszą ofertę.

Jednak bez względu na wiek dzieci wiemy na pewno, że realizacja programu umożliwi każdemu dziecku poszerzyć i pogłębić wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami.