Czesne

Group of cute little prescool kids drawing with colorful pencils
Przedszkole
650 zł

miesięcznie

photodune-7522063-cute-children-study-at-daycare-s-600x600
Żłobek
950 zł

miesięcznie

W ramach czesnego żłobek i przedszkole ABeeC oferuje:
 • opiekę od godziny 6:00 do godziny 18:00
 • wyżywienie ( 5 posiłków )
  • śniadanie
  • zupa
  • drugie danie
  • I podwieczorek
  • II podwieczorek
 • zajęcia taneczno-rytmiczne
 • język angielski
 • logopedię
 • plastykę

Płatności prosimy regulować na konto podane poniżej:

ING 28 1050 1979 1000 0092 9102 0544

W tytule wpłaty prosimy o zapis:

 • Imię i Nazwisko dziecka,
 • okres, za który następuje wpłata,
 • nazwa grupy do której uczęszcza dziecko.

Czesne płatne z góry do 5-go dnia miesiąca.